Euskara eta Bilbo. Egungo egoera eta aurrera begirakoak. HERRITARRENTZAKO GALDETEGIA (2024)

  1

  Euskararen bilakaera Bilbon

  2

  Euskararen balorazio orokorra Bilbon

  3

  Udala egiten ari den lana

  4

  Hizkuntza-politikaren planifikazioa

  5

  Hizkuntza-normalizaziorako proposamenak

  6

  Galdetegia bidali

  Bilboko Udalak martxan ipini du euskarak hirian bizi duen egoera aztertzeko eta euskara sustatzeko plana egiteko proiektua. Horretarako, Udalak aukera eman nahi die herritarrei euskararen egoera Bilbon nola ikusten duten adierazteko eta euren proposamenak egiteko.

  Horixe da, hain zuzen ere, ondorengo galdetegiaren helburua. Galdetegi hau betetzeko 10 minutu inguru beharko dituzu. Beraz, Bilboko Udaletik galdetegi hau betetzera gonbidatzen zaitugu.

  Zure erantzunak erabat anonimoak izango direla bermatzen dizugu.

  G.1. Jarraian, Bilbon euskarak izan duen bilakaerarekin zerikusia duten alderdi desberdinak puntuatzeko eskatuko dizugu, 0tik 10erako eskala bat erabiliz (0= bilakaera oso negatiboa eta 10= bilakaera oso positiboa).

  G1.1. Zure ustez, nolakoa izan da herritarren arteko euskararen ezagutza-mailaren bilakaera Bilbon?

  5
  010

  G1.2. Zure ustez, nolakoa izan da herritarren arteko euskararen erabilera-mailaren bilakaera Bilbon?

  5
  010

  G1.3. Zure ustez, nolakoa izan da herritarren artean euskararen aldeko jarrera eta motibazioen bilakaera Bilbon?

  5
  010

  G1.4. Zure ustez, nolakoa izan da euskararen presentziaren eta ikusgarritasunaren bilakaera Bilbon (euskararen presentzia karteletan, errotuluetan, kaleko publizitatean…)?

  5
  010

  G2. Jarraian, zure balorazio orokorra egiteko eskatzen dizugu.

  G2.1. Zure ustez, orokorrean, zelakoa da euskararen egoera Bilbon? (0tik 10erako eskala bat erabiliz: 0= oso txarra eta 10= oso ona).

  5
  010

  G2.2. Zure ustez, euskararen egoera orokorrak zertan egin du hobera Bilbon: zertan nabaritu duzue egin duela aurrera? Eta zertan egin du atzera edo zertan ez du aurrera egin?

  Zertan egin du hobera?

  Zertan egin du atzera edo zertan ez du aurrera egin?

  G3. Ondoren, Bilboko Udala egiten ari den lanari buruz galdetuko dizugu.

  G3.1.Zelan baloratzen duzu Bilboko Udalak euskara sustatzeko egiten duen lana? 0tik 10erako eskala bat erabiliz (0= oso txarto eta 10= oso ondo).

  5
  010

  G3.2. Zure ustez zeintzuk dira Bilboko Udalak euskara sustatzeko egiten duen lanaren alde onak eta zeintzuk dira alde txarrak edo hobetu beharrekoak (lan horren barruan sartzen dira: Udalaren dirulaguntzak, programak, ekintzak, Udalaren zerbitzuetan euskara erabiltzeko aukera….)

  Alde onak

  Hobetu beharrekoak

  G4. Zure ustez, datozen urteetako hizkuntza politika planifikatzerakoan, zer nolako garrantzia edo lehentasuna eman beharko lieke Bilboko Udalak ondorengo eremu desberdinei, 0tik 10erako eskala batean (0=Batere garrantzirik ez eta 10= Garrantzi handia)?

  Ondoren, eremu bakoitzari zuk emandako garrantziaren inguruko azalpenak edo √Īabardurak egin ditzakezu (zergatik eman diozun puntuazio hori, zer azpimarratuko zenukeen‚Ķ)

  G4.1. Euskararen familia bidezko transmisioari (etxe barruko transmisioari) Udalak eman beharko liokeen garrantzia.

  5
  010

  Emandako garrantziaren inguruko azalpenak/√Īabardurak (zergatik eman diozun puntuazio hori, zer azpimarratuko zenukeen‚Ķ)

  G4.2. Irakaskuntza formala/arautuan euskararen transmisioari (ikastetxeen bidezko euskararen transmisioari) Udalak eman beharko liokeen garrantzia.

  5
  010

  Emandako garrantziaren inguruko azalpenak/√Īabardurak (zergatik eman diozun puntuazio hori, zer azpimarratuko zenukeen‚Ķ)

  G4.3. Euskalduntze-alfabetatzeari (euskaltegien lanari) Udalak eman beharko liokeen garrantzia.

  5
  010

  Emandako garrantziaren inguruko azalpenak/√Īabardurak (zergatik eman diozun puntuazio hori, zer azpimarratuko zenukeen‚Ķ)

  G4.4. Administrazio publikoan (Udalaren bulego, zerbitzu eta ekipamenduetan) euskararen sustapenari Udalak eman beharko liokeen garrantzia.

  5
  010

  Emandako garrantziaren inguruko azalpenak/√Īabardurak (zergatik eman diozun puntuazio hori, zer azpimarratuko zenukeen‚Ķ)

  G4.5. Lan-munduan (zerbitzu profesionaletan, merkataritzan, ostalaritzan, enpresetan) euskararen sustapenari Udalak eman beharko liokeen garrantzia.

  5
  010

  Emandako garrantziaren inguruko azalpenak/√Īabardurak (zergatik eman diozun puntuazio hori, zer azpimarratuko zenukeen‚Ķ)

  G4.6. Aisian eta kirolean (taldeetan, klubetan, ikuskizunetan…) euskaren sustapenari Udalak eman beharko liokeen garrantzia.

  5
  010

  Emandako garrantziaren inguruko azalpenak/√Īabardurak (zergatik eman diozun puntuazio hori, zer azpimarratuko zenukeen‚Ķ)

  G4.7. Kulturgintzan (kultur taldeetan, kultur eskaintzan…) euskararen sustapenari Udalak eman beharko liokeen garrantzia.

  5
  010

  Emandako garrantziaren inguruko azalpenak/√Īabardurak (zergatik eman diozun puntuazio hori, zer azpimarratuko zenukeen‚Ķ)

  G4.8. Kulturartekotasuna bultzatzeko, hau da, bertakoen eta atzerritik Bilbora etorritako herritarren arteko elkar-ezagutza eta harremanak bultzatzeko, euskararen sustapenari Udalak eman beharko liokeen garrantzia.

  5
  010

  Emandako garrantziaren inguruko azalpenak/√Īabardurak (zergatik eman diozun puntuazio hori, zer azpimarratuko zenukeen‚Ķ)

  G4.9. Komunikazioan (hedabideetan) eta mundu digitalean (sare sozialak, aplikazioak, plataformak…) euskararen sustapenari Udalak eman beharko liokeen garrantzia.

  5
  010

  Emandako garrantziaren inguruko azalpenak/√Īabardurak (zergatik eman diozun puntuazio hori, zer azpimarratuko zenukeen‚Ķ)

  G5. Aipatutako lehentasunez gain, besteren bat identifikatzen duzu? Proposamen edo iradokizunik egingo al zenuke hizkuntza-normalizazioaren arloan Bilboko Udalaren jarduna hobetzeko?

  G6. Zehaztu zure ezaugarri hauek mesedez:

  G6.1. Generoa

  G6.2. Adina

  G6.3. Jaioterria

  Zehaztu:

  G6.4. Bizilekua

  Zein auzotan?

  G6.5. Lehen hizkuntza (zure ama hizkuntza)

  Zehaztu: